HOTLINE: 1900 6051

Xem hành trình

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

 

Nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tranh chấp

 

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, trong thời hạn ba mươi (60) ngày kể từ ngày của thông báo về tranh chấp được một bên gửi tới bên kia thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam

 

Khi tranh chấp phát sinh giữa thành viên Người sử dụng dịch vụ vận chuyển và Đối tác vận chuyển, Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan sẽ có trách nhiệm cung cấp cho thành viên Người sử dụng dịch vụ vận chuyển thông tin về Đối tác vận chuyển, tích cực hỗ trợ thành viên Người sử dụng dịch vụ vận chuyển trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

 

Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan, Chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho Người sử dụng dịch vụ.

 

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 

Sàn TMĐT Shipantoan.vn và Đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các bên liên quan đến giao dịch tại Sàn Shipantoan.vn. Khi phát sinh tranh chấp, Sàn Shipantoan.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Sàn Shipantoan.vn và thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Tiếp nhận

- Tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của Người Sử dụng dịch vụ vận chuyển

- Kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối

Bước 2: Xử lý khiếu nại

- Thu thập thông tin,hình ảnh chứng cứ từ các bên liên quan

- Đưa ra phương án giải quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan

- Chuyển thông tin cho Đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển giải quyết, theo dõi quá trình xử lý

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

- Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại

        Tất cả các vấn đề liên quan đến giao hàng, xử lý sự cố phát sinh, Người sử dụng dịch vụ vận chuyển vui lòng thông báo với tổng đài Chăm sóc khách hàng của Shipantoan ở Hotline: 1900 6051 hoặc gửi qua email: admin@shipantoan.vn

Trường hợp việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại không đạt được kết quả như các bên mong muốn, một trong các bên có quyền chuyển vụ việc tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phân định trách nhiệm giải quyết khiếu nại:

 

- Các khiếu nại liên quan đến dịch vụ Sàn Giao dịch thương mại điện tử:

        Mọi khiếu nại liên quan đến các dịch vụ Sàn do Shipantoan cung cấp, Shipantoan là đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết và phản hồi cho Người khiếu nại.

 

- Các khiếu nại liên quan đến dịch vụ vận chuyển:

        Với các khiếu nại về dịch vụ vận chuyển (bao gồm nhận hàng, giao hàng, các trường hợp phát chậm, phát sai địa chỉ, làm mất mát, hư hỏng, thiếu hụt hàng hóa trong quá trình vận chuyển, …), Đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển là bên chịu trách nhiệm giải quyết và thực hiện bồi thường theo các quy định của Luật Bưu chính (nếu có). Để tạo điều kiện cho hai bên, Shipantoan sẽ là bên trung gian, kết nối và hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp, khiếu nại. Trong một số trường hợp, để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, theo thỏa thuận của các bên, Shipantoan có thể thực hiện việc bồi thường cho Người Sử dụng dịch vụ vận chuyển (các shop bán hàng) nhưng trách nhiệm bồi thường cuối cùng vẫn thuộc về Đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển .