HOTLINE: 1900 6051

Xem hành trình

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT WWW.SHIPANTOAN.VN

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Mục đích:

 

a) Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan như được định nghĩa tại Mục II của Quy chế này được thành lập với mục đích cung cấp một số dịch vụ trực tuyến cho các shop bán hàng có nhu cầu vận chuyển Sản Phẩm/Hàng Hóa đến các Khách Hàng mua Sản Phẩm/Hàng Hóa.

 

b) Hỗ trợ cung cấp đầy đủ các thông tin về dịch vụ vận chuyển, tư vấn lựa chọn dịch vụ của từng hãng vận chuyển khác nhau phù hợp với nhu cầu của Người bán hàng, để giúp Người bán hàng tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận.

2. Nguyên tắc hoạt động:

 

a) Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan mang đến cơ hội sử dụng dịch vụ vận chuyển uy tín và an toàn cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển (các shop bán hàng). Người sử dụng dịch vụ vận chuyển cần liên hệ với Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan để được tư vấn và nắm rõ các thông tin cần thiết, các yêu cầu bắt buộc cần đáp ứng khi tiến hành giao dịch trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan, tránh các trường hợp thiếu sót, rủi ro, gây thiệt hại cho các bên trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan.

 

b) Thành Viên phải tự bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Tài Khoản của mình trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan được sử dụng bởi bất kỳ ai mà mình cho phép truy cập vào.

 

c) Tất cả Người sử dụng dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan đều được tự do lựa chọn các phương thức sử dụng dịch vụ phù hợp trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

d) Mọi hoạt động sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan phải tuân theo quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Shipantoan và phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Người sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng.

 

e) Sản Phẩm/Hàng Hóa yêu cầu vận chuyển trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan phải là các Sản Phẩm/Hàng Hóa vụ được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo, cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật.

 

f) Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan yêu cầu Người sử dụng dịch vụ vận chuyển cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến thông tin vận đơn (bao gồm thông tin người gửi, thông tin người nhận, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hàng hóa vận chuyển, trọng lượng, kích thước hàng hóa, loại dịch vụ chuyển phát mà Người sử dụng lựa chọn ,..).

 

g) Người sử dụng dịch vụ vận chuyển khi tham gia vào Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan. Bạn cần đọc và đồng ý với tất cả các quy định trong Bản Quy chế này trước khi sử dụng Shipantoan. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì Bạn không nên sử dụng Shipantoan. Khi đã sử dụng Shipantoan (Đã đăng ký thành công tài khoản Shipantoan) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn đồng ý với tất cả các quy định trong Bản Quy chế này.

 

h) Người bán hàng và/hoặc Người mua khi tham gia vào Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan. Bạn cần đọc và đồng ý với tất cả các quy định trong Bản Quy chế này trước khi sử dụng Shipantoan. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì Bạn không nên sử dụng Shipantoan. Khi đã sử dụng Shipantoan (Đã đăng ký thành công tài khoản Shipantoan) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn đồng ý với tất cả các quy định trong Bản Quy chế này.

 

i) Bản Quy chế này có thể được thay đổi theo từng thời kỳ bởi Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan. Nếu Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng các dịch vụ Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan, hoặc gửi văn bản phản đối đến Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu Bạn không có hành động gì thì có nghĩa là Bạn đồng ý với các nội dung thay đổi. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi giữ quyền quyết định cuối cùng đối với các thay đổi, bổ sung của Quy chế này.

II. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Khái niệm:

 

Trừ khi được quy định khác đi, trong Quy chế này các thuật ngữ dưới đây có ý nghĩa tương ứng như sau:

 

a) Chúng Tôi” hoặc “VNPT EPAY” là Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT, một công ty được thành lập và hoạt động phù hợp với pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102713659 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 04 năm 2008, chứng nhận thay đổi lần 14 vào ngày 09 tháng 01 năm 2019, có trụ sở chính đặt tại Tầng 14, Tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, số 36 Hoàng Cầu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 

b) “Trang Web” là trang web Shipantoan.vn, thuộc quyền sở hữu của VNPT EPAY, do VNPT EPAY khai thác và quản lý để thực hiện kết nối trung gian giữa Người sử dụng dịch vụ vận chuyển có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, sản phẩm tới địa chỉ của Người nhận hàng và các Hãng vận chuyển.

 

c) “Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan”, “Shipantoan.vn” hoặc “Shipantoan” (viết tắt là SAT)”: là sàn giao dịch thương mại điện tử tại địa chỉ www.shipantoan.vn do VNPT EPAY thực hiện, quản lý và vận hành. Sàn Giao Dịch TMĐT Shipantoan được thành lập với mục đích cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển (Shop bán hàng) với nhu cầu vận chuyển hàng hóa, sản phẩm tới địa chỉ của Người nhận hàng thông qua các đơn vị vận chuyển là đối tác uy tín của Shipantoan.

 

d) “Thành Viên” là cá nhân/tổ chức đã hoàn thành quy trình đăng ký thành viên để thực hiện các giao dịch liên quan đến dịch vụ vận chuyển trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan tại địa chỉ Shipantoan.vn và được Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan chính thức xác nhận. Thành Viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào.

 

e) “Tài Khoản” là tài khoản do Khách Hàng là Thành Viên đăng ký trên Trang Web và được Shipantoan xác nhận đăng ký. Thành viên được sử dụng tài khoản đó để đăng nhập, sử dụng để thực hiện việc tạo và quản lý vận đơn tại Trang Web.

 

f) Người sử dụng dịch vụ vận chuyển có nghĩa là chủ sở hữu của Sản Phẩm/Hàng Hóa được vận chuyển, có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển thông qua Shipantoan để vận chuyển Sản Phẩm/Hàng Hóa đến địa chỉ của người nhận hàng (là người mua các Sản Phẩm/Hàng Hóa được vận chuyển).

 

g) Đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển/Đối tác vận chuyển hay Hãng vận chuyển (viết tắt là HVC): là doanh nghiệp (và/hoặc nhân viên giao nhận của HVC) hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực bưu chính – chuyển phát, hợp tác với Shipantoan để trực tiếp thực hiện việc vận chuyển hàng hoá, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam,

 

h) Vận đơn: là phiếu yêu cầu vận chuyển hàng hoá từ kho hàng của Người sử dụng dịch vụ vận chuyển (Shop bán hàng) đến địa chỉ Người nhận hàng, được tạo lập trực tuyến trên website Shipantoan và là cơ sở để Shipantoan chuyển dữ liệu vận đơn cho các hãng vận chuyển thực hiện việc chuyển phát theo quy định.

 

i) “Sản Phẩm/Hàng Hóa” có nghĩa là các loại hàng hóa, sản phẩm mà Người sử dụng dịch vụ vận chuyển có nhu cầu vận chuyển tại từng thời điểm.

 

j) “Ngày Làm Việc” là các ngày trong tuần, không bao gồm Thứ 7, Chủ Nhật hoặc bất kỳ ngày nghỉ lễ nào theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

k) “Bất Khả Kháng” là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng Tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên (như bão, lũ lụt, hạn hán, động đất), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động gây chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, tai nạn, sự cố máy móc, hạn chế giao thông, các hành động của bên thứ ba (như tin tặc), phần mềm của một bên thứ ba liên quan đến Trang Web không hoạt động, gián đoạn trong việc cung cấp các tiện ích công cộng (bao gồm cả điện, nước, viễn thông, hay Internet), và/ hoặc các trường hợp khác được pháp luật Việt Nam quy định.

2. Phân loại thành viên

 

Các bên tham gia mô hình Shipantoan được xác định như sau:

 

 • Đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển hay Đối tác vận chuyển là người cung cấp dịch vụ vận chuyển (bao gồm các đơn vị vận chuyển đã được cấp Giấy phép bưu chính như Viettel Post, VietnamPost, Kerry, Giao hàng tiết kiệm,…
 • Người sử dụng dịch vụ vận chuyển là người gửi hàng (bao gồm các Shop bán hàng, Người Bán hàng, …) thông qua việc tạo vận đơn trực tuyến trên Shipantoan.vn
 • Người nhận hàng là người mua các sản phẩm, hàng hóa tại các Shop bán hàng

3. Thay đổi nội dung

 

Chúng tôi luôn nỗ lực để bổ sung thêm các tính năng vào Dịch vụ của mình, cùng với thay đổi của chính sách pháp luật, chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung những Điều khoản này, bằng cách đăng tải các Điều khoản được cập nhật tại www.shipantoan.vn. Bạn đồng ý và chấp thuận nhận các cập nhật này thông qua việc bạn vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản cập nhật, bạn nên ngừng sử dụng các Dịch vụ của Shipantoan.

 

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

 

Xem tại đây

 

IV. QUY TRÌNH GIẢi QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

 

Xem tại đây

 

V. QUY TRÌNH THANH TOÁN

1. Thanh toán giữa Người sử dụng dịch vụ vận chuyển – Đối tác vận chuyển

 

Theo mô hình hoạt động của Shipantoan, Người sử dụng dịch vụ vận chuyển sẽ không thanh toán trực tiếp các phí dịch vụ cho Đối tác vận chuyển. Các phí dịch vụ (Phí dịch vụ vận chuyển, phí thu hộ (nếu có)) sẽ được thanh toán qua Shipantoan.vn. Shipantoan.vn sẽ thanh toán lại cho Đối tác vận chuyển các phí này sau khi thực hiện bù trừ Phí sử dụng dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT Shipantoan.vn.

 

1.1 Thanh toán phí sử dụng dịch vụ vận chuyển

 

Đối với các vận đơn không sử dụng dịch vụ thu hộ của các đơn vị vận chuyển: Khi tạo vận đơn, đối với các vận đơn không sử dụng dịch vụ thu hộ của các đơn vị vận chuyển, Shipantoan sẽ yêu cầu Người sử dụng dịch vụ vận chuyển (shop bán hàng) thanh toán phí sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng cách nạp tiền vào Ví (nạp thông qua tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản). Sau khi Người sử dụng dịch vụ vận chuyển thanh toán và Duyệt vận đơn, Shipantoan sẽ chuyển vận đơn cho các Đối tác vận chuyển để thực hiện quy trình giao nhận hàng hóa.

 

1.2 Thanh toán tiền thu hộ (Đối tác vận chuyển thu hộ tiền hàng của các Shop bán hàng)

     a) Sau khi giao hàng và thu tiền bán hàng thành công, chúng tôi sẽ cộng tiền vào tài khoản Shipantoan của Người sử dụng dịch vụ vận chuyển (Shop bán hàng). Người sử dụng dịch vụ vận chuyển (Shop bán hàng) có thể thực hiện rút tiền về tài khoản Ngân hàng của mình.

     b) Hiện tại Shipantoan cung cấp hình thức rút tiền về các Ngân hàng. Trường hợp Người sử dụng dịch vụ vận chuyển (Shop bán hàng) rút tiền về tài khoản Ngân hàng, Người sử dụng dịch vụ vận chuyển (Shop bán hàng) có thể phải trả một khoản phí do phía Ngân hàng thu.

     c) Hạn mức giao dịch rút tiền

Hạn mức

Tối thiểu

Tối đa

(VNĐ)

Số lần giao dịch / ngày NA 5
Số tiền rút / giao dịch 10.000 VNĐ 50.000.000 VNĐ
Số tiền rút / ngày NA 50.000.000 VNĐ

 

2. Thanh toán giữa Đối tác vận chuyển và Shipantoan

 

Căn cứ thanh toán: Theo Hợp đồng hợp tác đã ký giữa Đối tác vận chuyển và Shipantoan.vn

Các quy định chung

 

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản bằng tiền Việt Nam đồng.

- Căn cứ thanh toán: theo số liệu đối soát hàng tháng giữa hai bên

- Thời hạn thanh toán và xuất hóa đơn: Theo thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng

 

VI. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

 

1. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT lưu ý và tuân thủ các nội dung cam kết với khách hàng như sau:

 

- Ngay sau khi Người sử dụng dịch vụ vận chuyển nhấp vào “Tạo đơn hàng" trình duyệt sẽ đi vào chế độ an toàn. Dữ liệu liên quan đến vận đơn, thông tin cá nhân của Người sử dụng dịch vụ vận chuyển và chi tiết thanh toán sẽ đi qua tất cả các máy chủ của chúng tôi được bảo vệ toàn vẹn.

 

- Người sử dụng dịch vụ vận chuyển cần thực hiện các biện pháp tự bảo mật thông tin tài khoản, thông tin vận đơn; không trao đổi, cung cấp thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát người dùng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người dùng qua internet hoặc e-mail.

 

- Người sử dụng dịch vụ vận chuyển tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

 

- Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

 

- Shipantoan sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn giao dịch thông qua phản hồi của khách hàng. Cơ chế gửi khiếu nại về dịch vụ vận chuyển của các đơn vị vận chuyển: Người sử dụng dịch vụ vận chuyển (Shop bán hàng) có quyền gửi khiếu nại về Đối tác vận chuyển đến Sàn giao dịch TMĐT Shipantoan. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn giao dịch TMĐT Shipantoan sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Người sử dụng dịch vụ vận chuyển tùy theo mức độ, Sàn giao dịch Shipantoan sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

 

2. Cơ chế bảo mật thanh toán

 

- Website sử dụng SSL, toàn bộ truy cập trên web site được mã hóa bằng giao thức HTTPS, giúp bảo vệ khách hàng trước các nguy cơ bị hacker đánh cắp thông tin bằng các hình thức tấn công nghe lén trên đường truyền Man-In-Middle.

 

- Mọi thông tin về số dư tài khoản được quản lý độc lập trên hệ thống Ví điện tử của VNPT EPAY, các thông tin được mã hóa kỹ càng, tránh nguy cơ rò rỉ.

 

- Thông tin của thành viên: Thông tin thành viên được lưu trữ trên hệ thống MegaID độc lập, kết nối giữa hệ thống Shipantoan và MegaID được thực hiện qua kết nối API, đảm bảo bảo mật mức tối đa.

 

- Các máy chủ lưu trữ dữ liệu đều được sao lưu dự phòng.

 

3. Cơ chế xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của Người sử dụng dịch vụ vận chuyển qua website bị thay đổi, xóa, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt gây thiệt hại cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển .

 

Hỗ trợ Người sử dụng dịch vụ vận chuyển liên tục từ 8h30 – 22:00 các ngày trong tuần, qua các kênh hỗ trợ live chat, email, skype, QQ

Đội ngũ admin giàu kinh nghiệm đảm bảo khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất Với các trường hợp khiếu nại này, sau khi nhận được khiếu nại của Người sử dụng, Chúng tôi sẽ rà soát lại nội dung khiếu nại và yêu cầu Ngưởi sử dụng cung cấp đầy đủ các chứng cứ liên quan. Trường hợp xác định do lỗi của Shipantoan, Chúng tôi sẽ thực hiện đền bù thiệt hại cho Người sử dụng.

 

VII. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

 

Xem tại đây

 

VIII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

 

1. Quy định về đăng tin:

 

Trong mô hình hoạt động của Shipantoan, các bên được xác định như sau:

 

- Người sử dụng dịch vụ vận chuyển: Chủ cửa hàng/shop bán hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam để chuyển hàng của các khách hàng của mình.

- Đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển/Đối tác vận chuyển: là các đơn vị vận chuyển được Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp Giấy phép Bưu chính. Hiện nay, Shipantoan đang hợp tác với các đối tác: Viettel Post, VNPost, Kerry, Giao hàng tiết kiệm, ...

Trong đó: Đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển không trực tiếp tham gia cung ứng dịch vụ trên website shipantoan.vn. Đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển sẽ ký Hợp đồng hợp tác với Shipantoan, Shipantoan có trách nhiệm cập nhật thông tin và bảng giá các dịch vụ do đối tác cung cấp trên website shipantoan.vn để khách hàng so sánh và lựa chọn. Khi tạo vận đơn, Người sử dụng dịch vụ vận chuyển sẽ lựa chọn các đối tác vận chuyển theo nhu cầu của mình. Shipantoan sẽ chuyển toàn bộ thông tin vận đơn và thông tin khách hàng cho các đối tác vận chuyển mà Người sử dụng dịch vụ vận chuyển lựa chọn. Đối tác vận chuyển có trách nhiệm liên hệ khách hàng đến nhận hàng hóa và chuyển tới địa chỉ nhận theo yêu cầu.

 

 

Các thông tin tạo vận đơn của Người sử dụng dịch vụ vận chuyển là các thông tin được hệ thống mặc định sẵn theo các trường thông tin, đảm bảo việc quản lý các nội dung do Người sử dụng dịch vụ vận chuyển đăng tải.

 

2. Hàng hóa được vận chuyển

 

- Dịch vụ cung cấp thông qua Sàn giao dịch TMĐT Shipantoan là dịch vụ vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam do các đơn vị vận chuyển là các Công ty đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép Bưu chính cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển

- Hàng hóa được vận chuyển: Không thuộc các trường hợp hàng hóa cấm kinh doanh, cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật.

3. Hàng hóa cấm vận chuyển

 

Điều 4 và 5 Chính sách và quy định chung. Xem tại đây

 

4. Các hành vi bị cấm

 

 1. - Lợi dụng dịch vụ được cung cấp bởi Shipantoan để vận chuyển các mặt hàng cấm vận chuyển theo quy định nêu trên;
 2. - Khai báo thông tin không trung thực trong quá trình tạo vận đơn nhằm mục đích trục lợi;
 3. - Đánh cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 4. - Thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử;
 5. - Giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia hoạt động thương mại điện tử;
 6. - Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của mình.
 7. - Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

 

5. Chế tài xử phạt trong trường hợp vi phạm

 

Cơ chế kiểm soát tự động thông tin trên website: Shipantoan kiểm soát tự động thông tin khi thấy vi phạm quy chế hoạt động của website sẽ tự động loại bỏ mà không cần thông báo cho thành viên của Sàn. Và không giải quyết bất kỳ tranh chấp cũng như bất kỳ khiếu nại nào của Khách hàng về sản phẩm dịch vụ mà bị Ban Quản trị Shipantoan phát hiện vi phạm loại bỏ.

Trường hợp Người sử dụng dịch vụ vận chuyển vi phạm:

 

- Tùy vào hành vi vi phạm của Người sử dụng dịch vụ vận chuyển, Shipantoan sẽ áp dụng các chế tài phạt như khóa tài khoản, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Shipantoan hoặc bên thứ ba có liên quan trong trường hợp gây thiệt hại.

- Trường hợp Đối tác vận chuyển vi phạm, sẽ chịu các chế tài theo quy định tại Hợp đồng hợp tác đã ký với Shipantoan (phạt Hợp đồng, bồi thường thiệt hại, …)

 

Ngoài ra, với các vi phạm nêu trên, Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo các quy định của pháp luật theo quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

IX. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

 

1. Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

2. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shipantoan.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT quan địa chỉ email: admin@shipantoan.vn. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Shipantoan.vn;

3. Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Shipantoan.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ SÀN TMĐT SHIPANTOAN

1. Quyền của Ban quản lý website www.shipantoan.vn

 

a) Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử www.shipantoan.vn; theo dõi và đảm bảo việc thực hiện quy chế đó trên Sàn giao dịch thương mại điện tử;

 

b) Yêu cầu Đối tác vận chuyển trên Sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định khi tham gia cung cấp dịch vụ vận chuyển trên Sàn giao dịch thương mại điện tử;

 

c) Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Đối tác vận chuyển trên Sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác và đầy đủ;

 

d) Công ty bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người dùng ngay lập tức mà không cần cảnh báo và/hoặc thông báo nếu có vi phạm đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Quy chế hoặc pháp luật Việt Nam;

 

e) Công ty không điều tra, giám sát hay kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của Các trang web Bên thứ Ba. Việc chứa và/hoặc đề cập đến các đường liên kết hay địa chỉ internet trên Trang web không hàm ý rằng Công ty ủng hộ hay tán thành các trang đó. Trong trường hợp Người dùng quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Các trang web Bên thứ Ba, Người dùng phải chịu mọi rủi ro;

 

f) Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên;

 

g) Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên;

 

h) Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan và sẽ báo trước cho thành viên.

 

2. Trách nhiệm của Ban quản lý website www.shipantoan.vn

a) Đăng ký Sàn giao dịch thương mại điện tử với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xây dựng Quy chế hoạt động, Quy định, Hướng dẫn các quy trình giao dịch…cho Người dùng;

 

b) Yêu cầu Đối tác vận chuyển trên Sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các thông tin:

- Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức

- Số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân của tổ chức

- Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

- Giấy phép Bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

c) Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

 

d) Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng khi sử dụng chức năng tạo vận đơn trực tuyến;

 

e) Shipantoan có vai trò là trung gian kết nối để thực hiện việc nhận đơn hàng, điều phối vận chuyển, thu hộ tiền hàng, thanh toán tiền hàng cho người dùng;

 

f) Đảm bảo hạ tầng thanh toán trực tuyến an toàn cho khách hàng sử dụng dịch vụ trên www.shipantoan.vn cho phép hiển thị, lưu trữ và in ấn các thông tin liên quan đến lịch sử giao dịch (bao gồm các giao dịch theo trạng thái Chờ duyệt, Đã duyệt, Đang phát hàng, Phát thành công, Chuyển hoàn, Hủy đơn hàng, Lấy hàng không thành công, Vượt cân, Phát không thành công), các thông tin liên quan đến phương thức thanh toán,…;

 

g) Lưu trữ và đảm bảo an toàn đối với toàn bộ các thông tin cá nhân của khách hàng. Cam kết không sử dụng các thông tin này vào bất cứ mục đích thương mại nào khác ngoài phạm vi Quy chế hoạt động của www.shipantoan.vn;

 

h) Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng về các dịch vụ hai bên hợp tác qua các kênh mà Shipantoan có khả năng đáp ứng (tổng đài chăm sóc khách hàng, hotline hoặc email…);

 

i) Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân,tổ chức cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng;

 

j) Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin hàng hóa vận chuyển thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh, và hàng hóa cấm vận chuyển theo quy định pháp luật;

 

k) Yêu cầu Đối tác vận chuyển phải đáp ứng đầy đủ cá điều kiện cung cấp dịch vụ theo quy định của Luật Bưu chính;

 

l) Hỗ trợ cơ quan nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

XI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN TRÊN SÀN GD TMĐT SHIPANTOAN

 

Điều kiện để trở thành Đối tác vận chuyển trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan.vn:

- Là Pháp nhân có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Có Giấy phép Bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

- Dịch vụ vận chuyển cung cấp: là dịch vụ vận chuyển theo phạm vi Giấy phép đã được cấp

1. Quyền của Đối tác vận chuyển trên website Sàn giao dịch TMĐT www.shipantoan.vn

 

a) Khi Đối tác vận chuyển (các đơn vị vận chuyển được cấp Giấy phép Bưu chính) ký kết Hợp đồng hợp tác với Shipantoan, Đối tác vận chuyển sẽ được Shipantoan hỗ trợ đăng tải tên, logo; biểu phí vận chuyển và tích hợp tính năng lựa chọn Đối tác vận chuyển khi Người sử dụng dịch vụ vận chuyển tạo vận đơn trên website www.shipantoan.vn;

 

b) Được kết nối kỹ thuật với Hệ thống quản lý thông tin vận đơn trên Shipantoan theo từng đơn vị vận chuyển. Khi kết nối, Đối tác vận chuyển sẽ được trực tiếp quản lý các vận đơn do Người sử dụng dịch vụ vận chuyển thiết lập (bao gồm thông tin Người chuyển, thông tin Người nhận, Hàng Hóa vận chuyển, Phí vận chuyển, Phí thu hộ (nếu có), …);

 

c) Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan cung cấp.

 

d) Đối tác vận chuyển có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị có thể được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Ban quản lý Shipantoan theo địa chỉ, địa chỉ email như được quy định tại mục XIII của Quy chế này.

 

e) Được yêu cầu Shipantoan cung cấp các báo cáo thống kê sản lượng, doanh thu dịch vụ hàng tháng.

 

f) Được hưởng phần doanh thu theo thỏa thuận giữa đơn vị vận chuyển và Shipantoan cho các dịch vụ (vận chuyển, thu hộ) do mình cung cấp cho khách hàng.

2. Trách nhiệm của Đối tác vận chuyển trên website Sàn giao dịch TMĐT www.shipantoan.vn

a) Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như:

- Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức và địa chỉ thường trú của cá nhân, số điện thoại hoặc bất kỳ một phương thức liên lạc nào khác cho Sàn giao dịch thương mại điện tử shipantoan.vn;

- Số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

- Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác;

- Giấy phép Bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

 

b) Cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ vận chuyển do Đối tác vận chuyển cung cấp (như các dịch vụ (hỏa tốc, nội tỉnh, chuyển phát nhanh, chuyển phát thường, ..);

 

c) Không vận chuyển các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh;

 

d) Cung cấp Giấy Phép Bưu chính đối với các dịch vụ vận chuyển do mình cung cấp;

 

e) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của các dịch vụ vận chuyển cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử shipantoan.vn; Đối tác vận chuyển đồng ý chịu mọi trách nhiệm pháp lý trong trường hợp vi phạm điều khoản này.

 

f) Đối tác vận chuyển cam kết sẽ xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho Khách Hàng đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam; cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;

 

g) Xây dựng các quy định về đóng gói hàng hóa, hướng dẫn Người sử dụng dịch vụ vận chuyển tự thực hiện việc đóng gói hàng hóa; Trường hợp Người sử dụng dịch vụ vận chuyển yêu cầu Đối tác vận chuyển đóng gói, thì Đối tác vận chuyển thực hiện việc đóng gói hàng hóa và thu phí (nếu có);

 

h) Lưu giữ chứng từ: sau khi nhận hàng hóa từ Người sử dụng dịch vụ vận chuyển, Đối tác vận chuyển phải ký, lưu giữ vận đơn và giao một bản sao vận đơn cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển để làm căn cứ xử lý trong trường hợp xảy ra tranh chấp khiếu nại. Khi giao hàng, Đối tác vận chuyển yêu cầu Người Nhận hàng ký xác nhận để lưu lại.

 

i) Đối tác vận chuyển cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi cung ứng dịch vụ vận chuyển trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan;

 

j) Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này;

 

k) Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các Người sử dụng dịch vụ vận chuyển trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan.vn;

 

l) Chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan tới dịch vụ vận chuyển (bao gồm nhận hàng, giao hàng, các trường hợp phát chậm, phát sai địa chỉ, làm mất mát, hư hỏng, thiếu hụt hàng hóa trong quá trình vận chuyển, …) và thực hiện bồi thường thiệt hại cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển theo các quy định của Luật Bưu chính (nếu có).

 

m) Đối tác vận chuyển cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan để đăng tải, thay đổi và cập nhật trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan là chính xác và hoàn chỉnh;

 

n) Không sử dụng dịch vụ của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

 

o) Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan trong bản Quy chế này;

 

p) Không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan.vn;

 

q) Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng các lỗ hổng trong hệ thống của Shipantoan để làm ảnh hướng đến hệ thống, dịch vụ và ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ khách hàng. Trong các trường hợp này, Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;

 

r) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;

XII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TRÊN SÀN GD TMĐT SHIPANTOAN

 

1. Quyền của Người sử dụng dịch vụ vận chuyển trên Sàn giao dịch TMĐT www.shipantoan.vn

a. Được miễn phí Thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan.vn, nhưng không tính đến các khoản phí khác trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan.vn;

 

b. Khi đăng ký trở thành thành viên của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan và được Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan chấp thuận, Người sử dụng dịch vụ vận chuyển sẽ được tiếp cận và sử dụng các tính năng hữu ích để kết nối với các hãng vận chuyển như tính năng tạo đơn hàng trực tiếp, quản lý vận đơn,… Khi nhận được yêu cầu tạo vận đơn của Người sử dụng dịch vụ vận chuyển, Shipantoan sẽ chuyển các thông tin vận đơn cho các Đối tác vận chuyển để thực hiện việc chuyển phát, giao nhận theo quy định;

 

c. Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý các giao dịch của mình trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan.vn;

d. Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tạo vận đơn, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan.vn.

e. Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

f. Người sử dụng dịch vụ vận chuyển có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị có thể được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Ban quản lý Shipantoan theo địa chỉ, địa chỉ email như được quy định tại mục XIII của Quy chế này.

g. Được gửi khiếu nại về chất lượng của Dịch vụ của các hãng vận chuyển;

h. Được Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết trong trường hợp phát sinh các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chất lượng dịch vụ được do các hãng vận chuyển cung cấp

2. Trách nhiệm của Người sử dụng dịch vụ vận chuyển trên Sàn giao dịch TMĐT www.shipantoan.vn

 

Các trách nhiệm theo Điều 5 Thỏa thuận người dùng (tại đây) và các trách nhiệm sau:

 

a) Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như:

Tên, địa chỉ địa chỉ thường trú của cá nhân, Email, số điện thoại hoặc bất kỳ một phương thức liên lạc nào khác cho Sàn giao dịch thương mại điện tử www.shipantoan.vn;

 

b) Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử dùng để đăng ký trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan, nếu có.

 

c) Cung cấp đầy đủ thông tin về vận đơn như chủng loại hàng hóa, kích cỡ, giá cả, phương thức vận chuyển, phí vận chuyển và các nội dung khác để Đối tác vận chuyển có thể nhận biết được khi liên hệ để cung cấp dịch vụ vận chuyển;

 

d) Không lợi dụng Shipantoan để vận chuyển các hàng hóa cấm kinh doanh, cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình vi phạm, Người sử dụng dịch vụ vận chuyển sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;

 

e) Người sử dụng dịch vụ vận chuyển cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan và những thông tin được đăng tải, thay đổi và cập nhật trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan là chính xác và hoàn chỉnh;

 

f) Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Người sử dụng dịch vụ vận chuyển có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý;

 

g) Thông báo kịp thời cho Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời;

 

h) Không sử dụng dịch vụ của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

 

i) Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan trong bản Quy chế này;

 

j) Không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan.vn;

 

k) Thanh toán Phí vận chuyển, phí thu hộ (nếu có) theo quy định các đơn vị vận chuyển khi sử dụng dịch vụ vận chuyển của các đơn vị này.

XIII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 

1. Quy chế của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành Quy chế này.

 

2. Việc Thành Viên và/hoặc Đối tác vận chuyển đồng ý thực hiện giao dịch trên Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan có nghĩa là Thành Viên và/hoặc Đối tác vận chuyển hàng đó đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định Quy chế này.

 

3. Chúng Tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế bất kỳ quy định nào trong bản Quy chế này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế đó sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang Web mà không cần thông báo trước dưới bất kỳ hình thức nào. Người dùng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông báo thay đổi được đăng tải trên website của Shipantoan trước khi sử dụng dịch vụ. Khi đó, việc Người sử dụng tiếp tục sử dụng dịch vụ của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan thì đồng nghĩa với việc Người sử dụng đã chấp nhận với những thay đổi nêu trên.

 

Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn Giao dịch TMĐT Shipantoan

 

 • Tên: Sàn giao dịch Thương mại điện tử Shipantoan
 • Công ty sở hữu: Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT
 • Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà HANDICO, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • VPĐD: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà D.C, 111D Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1900 6051
 • Email: admin@shipantoan.vn