HOTLINE: 1900 6051

Xem hành trình

Hướng dẫn tạo đơn hàng hoàn chỉnh

18-02-2016

Hướng dẫn tạo đơn hàng hoàn chỉnh

Với SHIPANTOAN, bạn chỉ cần 2 thao tác đơn giản để tạo đơn hàng nhanh chóng bao gồm:

Bước 1. Đăng ký tài khoản 

Trước khi tạo đơn hàng, bạn đăng ký tài khoản trên SHIPANTOAN.VN bao gồm đầy đủ các thông tin như: tên đăng nhập, email, mật khẩu.

Xem chi tiết tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=royTY4y3Xos

Bước 2. Tạo đơn hàng

Sau khi đăng ký thành công, bạn đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký, điền đầy đủ thông tin shop và kho hàng.

Lưu ý: 

Phần thu hộ: Khi tạo đơn hàng, như trước đây phần thu hộ sẽ chỉ có một lựa chọn thu hộ hay không thì bây giờ có nhiều sự lựa chọn khác cho khách:

  • Chỉ thu hộ tiền hàng. (Tiền thu hộ thực tế  = Tiền hàng - đặt cọc thực tế)
  • Chỉ thu hộ phí vận chuyển & phí thu hộ.(Tiền thu hộ thực tế  = Phí thu hộ + phí vận chuyển - đặt cọc thực tế)
  •  Không thu hộ. (Tiền thu hộ = 0, không cho đặt cọc)
  • Thu hộ tiền Khách hàng nhập: (Tiền thu hộ thực tế = Tiền KH nhập – đặt cọc thực tế). Cho phép bạn nhập tiền muốn thu hộ
  • Phí bảo hiểm không được cộng vào tiền thu hộ, nếu bạn chọn bảo hiểm thì phí này sẽ được trừ vào thực nhận của shop

Phần dịch vụ cộng thêm: Hỗ trợ bạn chọn " Cho người nhận xem hàng" hoặc "Mua bảo hiểm"

Tiếp đó, bạn chọn Tạo đơn hàng. Xem chi tiết cách tạo đơn hàng:https://www.youtube.com/watch?v=Eu2NsOWwkTk

Lưu ý: Trong phần tạo đơn hàng, nếu người bán thỏa thuận người mua việc không cần đặt cọc tiền, số tiền đặt cọc sẽ bằng 0. Việc đặt cọc giúp người bán an toàn khi giao hàng, hàng hóa sẽ không bị trả lại.